Home

Desaffectatie openbaar domein gemeente

www.elfri.be - Artikel - Openbaar domein

 1. Het openbaar domein is het geheel van lichamelijke goederen toebehorende aan de overheid het domein genoemd, waarbij verder een onderscheid wordt gemaakt tussen de overheidsgoederen die tot het openbaar domein behoren en die welke tot het privaat domein behoren (M. Boes, Bestuursrecht, Leuven, Acco, 2011, 150). Als uitgangspunt geldt dat een overheidsgoed, zijnde een goed dat tot de.
 2. De tekorten in het sociaal domein dwingen gemeenten strenger te worden in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen. 6 januari 2021 door Redactie Gemeente.nu . Volgens het onderzoek lopen de tekorten op en verschraalt de uitvoering van het openbaar bestuur. In totaal komen de gemeenten naar verwachting 1,3 miljard euro tekort
 3. Aan je toelating voor 'inname openbaar domein' wordt steeds een signalisatievergunning gekoppeld: hierin wordt afgesproken welke verkeersborden je moet plaatsen. Het is immers wettelijk verplicht om bij een inname van het openbaar domein de juiste verkeersborden te voorzien om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen
 4. Inname openbaar domein Aanvraag terrasvergunning Aanvraag van een vergunning bij een verhuis, levering aan huis, plaatsen van een container of werken (werfinrichting
 5. Met meer dan 100 collega's maken we Nieuwegein tot een gezellige, veilige en schone stad waar iedereen zich thuis voelt. Kom ook werken bij het Openbaar Domein

Voorwaarden. U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan in het gemeentehuis. Indien u wenst dat de gemeente signalisatie plaatst, dient een retributie betaald te worden van € 50/week. Let ook op voor zwakke weggebruikers: laat voldoende doorgang op het voet- of fietspad Beleidsrapporten gemeente en OCMW ; Lijsten Gemeenteraad ; Lijsten OCMW raad ; Lijsten Vast Bureau ; Meerjarenplan ; Participatie en Openbaar domein. Openbaar domein. Verkeershinder; Aanvraag ingebruikname openbaar domein; Nutsvoorzieningen; Onthaal en info. Markt 1. 8650 Houthulst. Marleen De Cuyper Officiële site van de gemeente Amsterdam met informatie over onze diensten en het bestuur Subsidies Sociaal Domein, cultuur, sport, erfgoed, energiebesparende maatregelen en ondernemers. Jeugd en onderwijs. Leerlingenvervoer, Centrum voor Jeugd en Gezin Breda (CJG), leerplicht, jeugdfondsen, korting op peuteropvang. Belastingen en WOZ. WOZ, Onroerendezaakbelasting (OZB) en andere gemeentelijke belastingen. Klacht, compliment.

Tekorten in sociaal domein dwingen tot - Gemeente

Inname openbaar domein Heb je werken gepland waarbij je genoodzaakt bent om tijdelijk het openbaar domein in te nemen? Zal je openbare parkeerplaatsen gebruiken? bv. een verhuis, verbouwingswerken, parkeren van een werfvoertuig, plaatsen van een container of stelling op het voetpad, sleufwerken, wegenwerken. Aanpassingen openbaar domein Aanvraag terrasvergunning Aanvraag van een vergunning bij een verhuis, levering aan huis, plaatsen van een container of werken (werfinrichting) Aanvraag van een vergunning tijdelijke commercieel gebruik van het openbaar domein Attest hinder openbare werken Belasting aansluiting openbare riolerin Een inname van het openbaar domein kan o.a. gebeuren in het kader van een verhuis, leveringen, verbouwingen of een werf waarbij je bijvoorbeeld stellingen, containers of een kraan plaatst. Voor een dergelijke inname van rijbaan, voetpad, fietspad, parkeerstrook of berm heb je een vergunning nodig

Het openbaar domein is de gemeenschappelijke ruimte, die niet in privébezit is maar waarvoor 'de gemeenschap' (overheid) verantwoordelijk is: voetpaden, straten, pleinen, plantsoenen, parkeerplaatsen, De gemeente legt in de vergunning ook vast welke maatregelen je moet nemen U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente. Bedrag. De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname. Belastingen en retributies. Retributiereglement op het in gebruik nemen van het openbaar domein Website van de gemeente Den Haag. Met digitale producten en diensten en alle informatie voor bewoners en bedrijven in de stad Indien je het openbaar domein tijdelijk in gebruik gaat nemen (voor het plaatsen van een container, bouwmaterialen, stelling, parkeerverbod voor een verhuis,) dien je een aanvraag in te dienen bij de dienst Openbare Werken. Deze aanvraag moet minstens 10 kalenderdagen voorafgaandelijk aan de activiteit ingediend zijn De dienst openbaar domein bestaat uit 3 afdelingen:Logistiek en PatrimoniumWater en WegenProper en GroenDeze afdelingen bevinden zich in de loods van de Technische Dienst, Melanedreef 18B, 8650 Houthulst.Voor meer info over deze afdeling, kunt u hieronder op de desbetreffende dienst klikken

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente. Bedrag. De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname. Aanvraag inname openbaar domein: Online, het webformulier invullen via E-loket Klimaatvriendelijke gemeente; Lokale economie; Milieu; Mobiliteit; Natuur; Openbaar domein; Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Focidia CDS. scroll naar links scroll naar rechts. Home. Wonen en Omgeving. Openbaar domein. Openbaar domein. Of bent u op zoek naar... Gemeentelijk wegenregister; Inname openbaar domein; Melden van gebreken aan wegen.

Inname openbaar domein - tijdelijk parkeerverbod en andere

Inname openbaar domein - Gemeente De Haa

Werken bij het Openbaar Domein Gemeente Nieuwegei

Houd er rekening mee dat aan de inname op het openbaar domein een belasting verschuldigd is: Inname voetpad . 0,50 EUR/m²/dag . Inname parkeerplaatsen. zonder parkeerautomaten. 0,40 EUR/m²/dag of 4,00 EUR/plaats/dag met een maximum van 60,00 EUR/plaats/kalendermaand. met parkeerautomaten Plan je werken, een verhuis of iets anders waarvoor je tijdelijk het openbaar domein inneemt? Dan heb je een vergunning 'inname openbaar domein' nodig. Neem je daarbij ook een of meerdere parkeerplaatsen in? Dan heb je ook parkeerverbodsborden nodig Officiële website van gemeente Rotterdam. Hier vindt u alle informatie, nieuwsberichten en dienstverlening van gemeente Rotterdam De gemeente wil een flinke impuls geven aan het vernieuwen van de middelbare scholen in Tilburg. Het Koning Willem II college krijgt als eerste een duurzaam, multifunctioneel en flexibel schoolgebouw met twee sporthallen. De plannen staan op deze site Officiële site van de gemeente. Informatie over wonen, werken, ondernemen, leren en vrije tijd in Almere

Inname openbaar domein - Gemeente Bierbee

Maandag 8-02-2021: van 08.30 tot 12.30 uur: Dinsdag 9-02-2021: van 08.30 tot 12.30 uur, van 14.00 tot 16.00 uur, van 18.00 tot 20.00 uur: Woensdag 10-02-202 Indien bij inname van het openbaar domein de vrije doorgang of de verkeersregeling wordt belemmerd, zal de aanvraag aan de politie worden voorgelegd (dit met als doel het bekomen van een signalisatievergunning, waarvan de voorschriften door de bouwheer strikt moeten worden nageleefd) Aanpassingen openbaar domein Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken

Openbaar domein Gemeente Houthuls

Aanpassing openbaar domein (aanvraagformulier) Bezetting openbaar domein aanvragen (aanvraagformulier vergunning) Meldingskaart Steenslag (aanvraagformulier) Tegemoetkoming zijbermverharding (aanvraagformulier Gebruik dit formulier om de inname/bezetting van het openbaar domein aan te vragen bij de dienst infrastructuur. Pagina 1. Identificatie aanvrager. Voornaam * Naam * Adresgegevens Gemeente Opwijk Ringlaan 20, 1745 Opwijk T 052 36 51 11, info@opwijk.be Vacatures. Openingsuren. Ik wil iets. Buurtwegen vatbaar voor verkrijgende verjaring mits desaffectatie Aangemaakt op. 24-9-2011 Auteur. Redactieteam-elfri.be. Aangepast op. met andere woorden niet meer openbaar gebruikt wordt en ook niet meer door de gemeente onderhouden wordt is de weg vatbaar voor verkrijgende verjaring.. Inname openbaar domein WAT? De aanvraag voor het plaatsen / organiseren van een kraan, stelling, verhuiswagen, bouwmaterialen, signalisatie, nadars, parkeerverbod, buurtfeest, verhuis, collecten op openbare we

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de openbare veiligheid, de rust en de reinheid van het openbaar domein en doet er dan ook alles aan om de tijdelijk ingebruikname van het openbaar domein zo goed mogelijk te organiseren Meestal is een inname van het openbaar domein gratis, maar op hinderlijke innames wordt een belasting geheven. Hinderlijke innames zijn innames van vijf dagen of langer, waarbij de minimumvoorwaarden voor de doorgang voor voetgangers en fietsers niet wordt gerespecteerd. De belasting wordt als volgt berekend, met een minimumbelasting van € 60 Inname openbaar domein Indien u een gedeelte van het openbaar domein wilt innemen voor het plaatsen van een container, een parkeertoelating, parkeerverbod, voor wegen- of bouwwerken dan doet u vooraf online

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente. Bedrag. De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname. Product type. Toelating. Doelgroep. Burger. Thema. Bouwen en Wonen Mobiliteit en Openbare Werken Indien u tijdelijk gebruik wil maken van het openbaar domein voor het plaatsen van een container, stelling, kraan, verhuiswagen,... dan dient u hiervoor een vergunning aan te vragen bij de gemeente Kortenberg. Hieronder vindt u de nodige informatie voor een aanvraag op het grondgebied van de gemeente Kortenberg. Voor inwoners Indien u werken of een verhuis wenst uit te voeren en hierbij een. Als gemeente ondersteunen wij graag onze bloeiende lokale handelszaken. Daarnaast hebben wij ook oog voor de veiligheid en toegankelijkheid van het openbaar domein. Om ervoor te zorgen dat iedereen overal vlot kan passeren is elke inname van het openbaar domein onderworpen aan een vergunningsverplichting

Home - Gemeente Amsterda

 1. Inname openbaar domein Wanneer u het openbaar domein inneemt, heeft u een vergunning of een toelating nodig. U kunt aanvragen om het openbaar domein tijdelijk in te nemen voor bouwwerken, een verhuis, het plaatsen van een container, het plaatsen van verkeersborden, een tijdelijk terras bij een horecazaak..
 2. U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente. Kostprijs. De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname. Downloads. Reglement inzake de privatieve inname van het openbaar domein ; Contact . Mobiliteit Adre
 3. Inname openbaar domein of parkeerverbod - aanvraag via thuisloket Wil je verhuizen, goederen laten leveren, kleinschalige werken uitvoeren, een container of een werfinrichting plaatsen op het openbaar domein, dan dien je dit aan te vragen bij de technische dienst

Breda Gemeente Bred

Inname openbaar domein - Oostrozebek

 1. stens 3 dagen op voorhand worden aangevraagd. De inname van het openbaar domein is drie dagen gratis, vanaf de vierde dag betaalt u 0,60 euro per m², per dag.. De onderbreking tussen twee werken moet langer zijn dan drie dagen.
 2. Om een deel van de openbare weg of publieke ruimte in onze gemeente te gebruiken, dien je vooraf een aanvraag tot inname van openbaar domein (signalisatievergunning) in bij het gemeentebestuur. Voor volgende werken moet je een vergunning aanvragen: inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lif
 3. Inname openbaar domein Door aanpassingen zal Spotbooking, dat is de software die we gebruiken, voor innames van het opbaar domein, niet beschikbaar zijn vanaf donderdag 21 januari 2021 tot maandag 25 januari 2021
 4. Openbaar domein. Inname openbaar domein voor ambulante handel. Inname openbaar domein voor bouw- en andere werken. Inname openbaar domein voor terras. Aanleggen van een oprit op het openbaar domein. Niet gevonden wat je zocht? Gebruik de zoekbalk of maak een afspraak via het online formulier: Ik wil een medewerker spreken
 5. Op deze kaart vind je een actueel overzicht van de innames in de gemeente, met eventuele verkeershinder. Gerelateerde items. Een evenement organiseren Downloads. Inname openbaar domein [139Kb] (pdf) Openingsuren en contact. Openbare werken. adres Dorpsstraat 46 1640 Sint-Genesius-Rode tel. 02 609 86 20 fax 02 609 86 84 e-mai
 6. Inname openbaar domein. Melden van gebreken aan het openbaar domein. Onderhoud wegen. Overwelving baangracht. Signalisatievergunning. Vergunning tijdelijke bewegwijzering. In 2019 ging de gemeente daarom samen met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) van start met een project om de trage wegen beter bekend te maken

Inname openbaar domein door voorzieningen of objecten voor publiciteit ed. Inname openbaar domein door koopwaren, automaten en fietsenstallingen. Inname openbaar domein bij bouw- en andere werken. Inname openbaar domein voor terras. Winterterras tijdens coronacrisis maandag 5 april 2021 Paasmaandag zaterdag 1 mei 2021 Feest van de Arbeid donderdag 13 mei 2021 O.L.H. Hemelvaart vrijdag 14 mei 2021 brugdag na O.L.H. Hemelvaart maandag 24 mei 2021 Pinkstermaandag zondag 11 juli 2021 Feest van de Vlaamse Gemeenschap maandag 12 juli 2021 Vervangende feestdag woensdag 21 juli 2021 Nationale Feestdag zondag 15 augustus 2021 O.L.V. Hemelvaar Bezetting openbaar domein aanvragen (aanvraagformulier vergunning) Bezetting openbaar domein aanvragen (aanvraagformulier vergunning) Kies een identificatiemethode. Ik meld me digitaal aan. De velden voornaam, naam en rijksregisternummer (indien van toepassing) worden via mijn eID kaart ingelezen

Video: Openbaar Domein - Gemeente De Haa

Inname openbaar domein - Gemeente Ass

De belasting op de inname openbaar domein bedraagt € 0,25 per ingenomen m² en per dag met een minimum van: € 30,00 voor elke vergunning aangevraagd uiterlijk 5 werkdagen voor het begin van de inname openbaar domein; De gemeente noch politie komen tussen in deze kosten afmetingen openbaar domein (trottoir, rijbaan, fietspad, ) alle bezettingen met afmetingen; vrije doorgang voor voetgangers, fietsers, verkeer, . welke signalisatie wordt geplaatst op het openbaar domein; Als de rijweg moet worden afgesloten, moet je een signalisatieplan en omleidingsroute opstellen en toevoegen als bijlage Inname openbaar domein of parkeerverbod - aanvraag via thuisloket. Bezig met laden. Meer info. Inname openbaar domein; Gemeente Leopoldsburg Adres Koningin Astridplein 37, , 3970 Leopoldsburg tel. 011 34 92 10 E-mail info@leopoldsburg.be. Volg ons. Leopoldsburg op facebook; Leopoldsburg op twitter Op 28 mei 2020 keurde de gemeenteraad een belasting goed op de inname van het gemeentelijk domein, zowel openbaar als privaat domein van de gemeente Alken voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De belasting wordt geheven voor de innames voor werfinrichtingen en logistieke materialen, voor. Belastingsreglement inname openbaar domein voor bouw- en verbouwingswerken - aanslagjaren 2014-2019 (online sinds 30-12-2013) (pdf) Niet akkoord met je aanslagbiljet, volg de bezwaarschriftprocedure. Bekendmakingen. Inname van openbaar domein voor bouw- en verbouwingswerken, belasting 2020-2025 (pdf

Het openbaar domein gebruiken Gemeente Hoeilaar

Wij blijven onze dienstverlening op afspraak aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten online kan aanvragen? Je vindt dit terug onder de A-Z gids Vergunning voor een infostand, aankondigingsbord of spandoek op het openbaar domein Je kan je vergunning digitaal aanvragen. Er worden geen vergunningen uitgereikt voor commerciële acties. Lees meer over Vergunning voor een infostand,.

Openingsuren en contact informatie. Sluitingsdagen. maandag 5 april 2021 Paasmaandag ; donderdag 13 mei 2021 O.-L.-H. Hemelvaart ; vrijdag 14 mei 2021 Brugdag O.-L.-H. Hemelvaart ; maandag 24 mei 2021 Pinkstermaandag ; woensdag 21 juli 2021 Nationale feestdag ; maandag 6 september 2021 Leuven kermis ; maandag 1 november 2021 Allerheilige Inname openbaar domein. A tot Z. Inname openbaar domein; Markt (tijdelijk - ambulante handel) Terrasvergunning; Wielerwedstrijd op openbaar domein; 09 326 97 70 Fax 09 326 92 33 e-mail mobiliteit@lochristi.be. Openingsuren. Vandaag: 8 tot 12 uur. Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak! Alle openingsuren & contactinfo. Het openbaar domein is van iedereen. Wanneer je als inwoner of aannemer iets op straat plaatst (op het voetpad, fietspad, parkeerstrook of rijbaan) dat hinderlijk of gevaarlijk zou kunnen zijn of omdat je een deel van de openbare weg wil reserveren (bijvoorbeeld parkeerstroken) moet je een signalisatievergunning of politieverordening aanvragen Voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van het openbaar domein en van gronden behorend tot het privaat domein van de gemeente Brasschaat bedraagt de retributie: (x) is gelijk aan de evenementenperiode. De minimum aangerekende oppervlakte per evenement bedraagt 500m². Een begonnen dag wordt aangerekend als een volledige dag

Inname openbaar domein - Gemeente Kapelle-op-den-bo

Den Haag - Hom

Natuurlijk kan dat. Ons algemene postadres is: gemeente Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Voor vragen over ondersteuning bij werk, inkomen, zorg, opvoeding, vervoer of huishouding of de collectieve zorgverzekering is ons adres: gemeente Eindhoven, Sociaal Domein: Postbus 90151, 5600 RC Eindhoven Producten en diensten van de gemeente Den Helder, informatie over het bestuur en de organisatie Gemeente Zoetermeer. Coronavirus in Zoetermeer. Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Zoetermeer. De gemeente neemt maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (COVID-19) om inwoners en medewerkers te beschermen. Meer over het coronavirus Indien bij de inname van het openbaar domein een betalende parkeerplaats wordt ingenomen, dan dient per dag en per parkeerplaats 5,50 euro bovenop het reeds verschuldigde bedrag te worden betaald. - 1,00 euro per dag of gedeelte van een dag gebruik en per m² of gedeelte van m² voor opnames van filmen en TV-reeksen met een minimum bedrag van.

Inname openbaar domein Gemeente Lumme

Inname van het openbaar domein op gewestwegen moet aangevraagd worden bij het Vlaams gewest. In onze gemeente geldt dit voor Antwerpsesteenweg, Liersesteenweg, Putsesteenweg, Heisbroekweg en Donk. U stuurt een aanvraag voor deze wegen naar: Vlaamse Gewest, Afdeling wegen en verkeer Wegendistrict Puurs Rijksweg 26 2870 Puurs 03 860 01 2 Inname van openbaar domein kan hinder met zich meebrengen en is dan ook aan bepaalde regels onderworpen. Afhankelijk van de duur, de reden, de impact de gevraagde inname zijn er specifieke voorwaarden inzake signalisatie, afbakening, enz Een tijdelijke inname openbaar domein is de eerste 7 dagen kosteloos (mits tijdige aanvraag!) Officiële site van de gemeente Utrecht. Informatie over wonen, werken en vrije tijd in Utrecht Bij de inname van het openbaar domein voor een container, betaal je vanaf de vierde werkdag 12 euro per dag en per container met een minimum van 36 euro. Voor elke andere inname van het openbaar domein naar aanleiding van bouw- of verbouwingswerken, betaal je vanaf de vierde dag 0.60 euro per dag en per m2 ingenomen oppervlakte van het openbaar domein met een minimum van 75 euro schutsels op of palende aan het openbaar domein en inname openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken, belasting 2014-2019 Art.1.-Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een gemeentebelasting geheven op het plaatsen en in stand houden op en/of palende aan het openbaar domein van schutsels in om het even welke materialen en op de inname van het openbaar domein bij bouwwerken.

Inname openbaar domein WAT? De aanvraag voor het plaatsen / organiseren van een kraan, stelling, verhuiswagen, bouwmaterialen, signalisatie, nadars, parkeerverbod, buurtfeest, verhuis, collecten op openbare we Aanvraagformulier inname openbaar domein. Meer uitleg bij het gebruik van dit aanvraagformulier vindt u hier. Contact. Dienst: Tijdelijke bezetting openbaar domein. Gemeentehuis, Centrumplein 1. T. 059/33 91 91 F. 059/33 00 15 email. Openingsuren: Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling. > Voor een inname openbaar domein van 1 dag is er geen belasting verschuldigd (de verkeersborden 24 uur op voorhand plaatsen is hier niet meegeteld). Voor inname openbaar domein voor een periode van minimum 2 dagen bedraagt de belasting € 0,50 per m² per dag ingenomen op het openbaar domein vanaf de tweede dag van de inname tot zolang de toestand blijft bestaan Inname openbaar domein. Inname van een gewestweg (N16 en N17) Inname van het openbaar domein allerhande (container, stelling, hoogtewerker, mobiele kraan, bouwmaterialen) Inname van het openbaar domein door een vaste kraan. Inname van het openbaar domein door evenementen scroll naar links scroll naar rechts. Home. Ik wil iets aanvragen. Openbaar domein innemen - signalisatievergunnin

Het openbaar domein wordt beschouwd als vooraf zijnde in goede staat, tenzij de aanvrager vóór de bezetting het tegenovergestelde bewijst. Bij de beëindiging van de inname van het openbaar domein wordt het lokaal bestuur uitgenodigd om te constateren of het openbaar domein beschadigd is Inname openbaar domein bouw- en verbouwingswerken / verhuizingen; Meldingen met betrekking tot het openbaar domein; Openbare verlichting, defect; Openbare verlichting, verplaatsing; Oprit aanleggen; Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen; Riolering, aansluiting en onderhoud; Signalisatievergunnin Ga naar het e-loket. Mobiliteit en openbare werken. Alles over inname openbaar domein, projecten in ontwikkeling en reglementen

Inname openbaar domein - Gemeente Lichterveld

Wat? Het College van Burgemeester en Schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het college heeft ook een aantal specifieke bevoegdheden die bij wet of decreet bepaald zijn. Binnen zijn of haar eigen domein heeft een schepen een beperkte autonomie.. Aanvraag inname openbaar domein; Dienst. Ruimte Adres Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout Gebouw Stadskantoor Tel. 050 22 11 39 Fax 050 22 05 80 E-mail ruimte@torhout.be. Openingsuren. Vandaag . op afspraak van 9 tot 12 uur. Morgen . op afspraak van 9 tot 12 uu Het openbaar domein bevat alles wat geen private eigendom is. Het omvat o.m. wegen, voetpaden, wegbermen, vluchtheuvels, rotondes en pleinen. Privé-gebruik van het openbaar domein betekent een deel van het openbaar domein gebruiken om er bv. stellingen, containers, materieel, materiaal, kranen, werkloodsen, enz op te plaatsen Gemeente Venray. Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan. Er is een openbaar lichaam, genaamd Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord. Opmerkingen. De regeling is in werking getreden op 1 november 2014 en laatstelijk gewijzigd op 1 februari 2016 Tijdelijke inname openbaar domein Signalisatievergunning voor wegenwerken GIPOD Gemeente: Straat: Huisnummer: Bus: Telefoon 1: Telefoon 2: E-mailadres: Facturatieadres wijkt af van het contactadres Vorige Volgende. Signalisatieplan.

Openbaar domein - Gemeente Ruiseled

Bouw- en verbouwingswerken, aanvraag inname openbaar domein Meer informatie over deze dienstverlening: Bouw- en verbouwingswerken, inname openbaar domein

Gemeente in beeld. Gemeentegids; Digigids; Inwoneraantallen per kern; Toeristische cijfers gemeente Sluis; Sociale kaart; 17 unieke kernen; Geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen; Nieuwe promotiefilm gemeente Sluis; Veiligheid. Informatie over veiligheid; Beleidsplannen en visies. Krachtig verbonden; Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis. Diensthoofd Projectuitvoering Openbaar Domein (B4-B5) Kerntaak Als diensthoofd projectuitvoering Openbaar Domein (POD) sta je in voor de bewaking, beheersing en optimalisatie van de werkplanning van de dienst Uitvoering van het departement Projecten Openbaar Domein, dit in nauw overleg met het departementshoofd, de projectleiders en met de verantwoordelijken voor de thema's mobiliteit en. Kom jij ons team versterken? Wij zoeken een: Informatiespecialist Sociaal Domein Leusden, 32 uur per week Gemeente Leusden als werkgever Wij zijn ee De bevoegde overheid heeft op 1 februari 2021 akte genomen van een melding ingediend door BVBA AANNEMINGEN VANLERBERGHE voor een bronbemaling noodzakelijk voor het herstellen van riolering. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen op openbaar domein (Veurnestraat ter hoogte van huisnummers 18-20)

 • Daredevils Schagen.
 • Still Alice Videoland.
 • Google 360 camera.
 • ICT termen lijst.
 • Easy pizza oven Build.
 • Ascendant Stier.
 • Samsung Galaxy A8 (2018).
 • Dreamcast Rom Pack.
 • How To turn object in photoshop.
 • M&M Caramel.
 • Solar parks.
 • Wat betekent &.
 • Bijvoeglijk naamwoord spelling.
 • Wolfsburg FC Wikipedia.
 • Santiago naar Boa Vista.
 • Quizvragen instrumenten.
 • Tropische planten kwekerij.
 • Waar is Tai Chi goed voor.
 • Restaurant Zoetermeer.
 • Gram positieve staven.
 • Wesp met lange rode poten.
 • Landelijke woonaccessoires Sale.
 • TUI Riu Papayas.
 • Paard dekken.
 • Verschil overbeet en diepe beet.
 • Weer Perpignan.
 • Rollei df s 310 se scanner.
 • Zilverwater wratten.
 • Kelly Pfaff.
 • Varta G3 accu.
 • Behangservice Zwolle.
 • Hyves Games vroeger.
 • Ploegwedstrijd Rolde.
 • Corrosie tussen verschillende metalen.
 • Machinegeweer geluid.
 • Spaanse openingszinnen.
 • Meal prep lunch.
 • Hoe haal je je ouders over om iets te kopen.
 • Leona Lewis I Am.
 • Monet impressionist.
 • Google VR Tutorial.