Home

Canonical tag

Wat is een canonical tag? - WebdesignTilbur

 1. Een canonical tag of canonical url is een stukje code dat duplicate content voorkomt. De canonical geeft aan of een pagina originele content bevat of een kopie (duplicaat) is van een andere pagina. Wanneer moet je een canonical tag gebruiken
 2. A canonical tag (aka rel canonical) is a way of telling search engines that a specific URL represents the master copy of a page. Using the canonical tag prevents problems caused by identical or duplicate content appearing on multiple URLs. Practically speaking, the canonical tag tells search engines which version of a URL you want to appear in search results. Code sampl
 3. Een canonical tag (of rel=canonical tag) is een manier om zoekmachines te vertellen dat een pagina een kopie is van een andere pagina. Zo kun je bij bots aantonen welke URL je in de zoekmachines wilt laten opnemen. Door de canonical tag goed te gebruiken kan zogenoemde duplicate content voorkomen worden
 4. Het Canonical Link Element is een HTML-element waarin je specificeert wat de originele variant van een pagina is. De canonical tag plaats je op de pagina's met bijvoorbeeld sortering op positie, naam en prijs. De canonical tag krijgt de URL mee van de originele variant van de pagina

Betekenis canonical tag: Met een canonical tag wordt aangegeven aan de zoekmachines dat meerdere pagina's gezien moeten worden als één pagina. Canonical tags zijn nodig als verschillende pagina's van de website dezelfde inhoud hebben. Voor de zoekmachines is het geen meerwaarde om pagina's met dezelfde inhoud te indexeren De canonical tag is een meta tag - eigenlijk een zogeheten link element - waarmee je aan zoekmachines opgeeft wat de originele URL is van een pagina.. De canonical tag plaats je per pagina in de head-sectie van de HTML: Wanneer dezelfde informatie op meerdere URL's beschikbaar is, dan is er sprake van duplicate content.. De beste oplossing is om te voorkomen dat duplicate content. Voorbeeld GSC: Canonical suggestie wordt overgenomen. Nadat je de canonical wijzigingen hebt live gezet, is het handig om periodiek in Google search console te controleren of Google je suggestie overneemt. M.b.t. de canonical tag, kan je de volgende meldingen in Google search console tegen komen Canonical tag betekenis. Stel je voor, je hebt een webshop en je verkoopt een lamp in verschillende kleuren: rood, geel, groen en blauw. De lamp is steeds precies hetzelfde en alleen de kleuren verschillen

De Canonical-tag is een HTML link tag dat als kenmerk 'rel = canonical' heeft. Deze wordt gebruikt als je een URL met één pagina hebt met dezelfde inhoud als andere URL's met meerdere pagina's De canonical tag is een (sterk) signaal. De canonical tag is een signaal aan een zoekmachinespider, geen harde eis. Als je echt wilt voorkomen dat duplicate content ontstaat, kijk dan naar een andere technische oplossing zoals een meta robots tag noindex,nofollow, of een Disallow: in de robots.txt of 301 Permanent Redirect

The Monster Blog of Monsters

De Canonical tag is belangrijk en zorgt ervoor dat jij de maximale waarde uit je pagina kunt halen door duidelijk en 'eerlijk' te zijn tegenover Google. Om je pagina zoveel mogelijk waarde te geven, plaats je ook zoveel mogelijk originele content en zorg je ervoor dat al je pagina's unieke titels en meta descriptions hebben Use rel=canonical link tag You can use a <link> tag in the page header to indicate when a page is a duplicate of another page. Suppose you want https://example.com/dresses/green-dresses to be the.. Canonical tags were first introduced in 2009 to help webmasters overcome duplicate or vastly-similar content that is accessible on multiple URLs. But to use canonical tags properly, you need to understand what they are, how they work, and how to implement them. Canonical Tag Guide. Here are the main points we will cover in this guide Canonical Tag Waarschijnlijk heeft u weleens van de term 'Canonical Tags' gehoord. Er is veel verwarring over canonical tags en wanneer u ze moet gebruiken voor SEO.In dit blog zullen we uitleggen wat een rel canonical tag is en hoe en wanneer u ze effectief kunt gebruiken. Wat zijn Rel Canonical Tags en wanneer moet ik ze gebruiken Canonical tag gebruiken Een Canonical tag is een manier om zoekmachines aan te geven welke URL het origineel is. Wanneer identieke content wordt gepubliceerd op meerdere pagina's kan met deze tag worden aangeduid welke link meegenomen moet worden in de ranking van zoekresultaten

Een canonical tag is een meta tag waarmee je de zoekmachine (Google) aangeeft wat de originele URL is van een bepaalde pagina. Wanneer je meerdere pagina's hebt met dezelfde content kan je een canonical tag inzetten. Dit voorkomt duplicate content binnen je website De canonical tag (oftewel 'rel canonical') is in te zetten voor het gebruik van canonicalisatie (canonicalization). Als je canonicalisatie, zeker bij webshops, niet goed toepast krijg je te maken met duplicate content.Elke pagina, afbeelding of video op een website, moet een unieke URL hebben Canonical tag bij paginering. Vaak wordt er op websites paginering toegepast. Denk aan diverse pagina's met artikelen of producten. Elke pagina laat bijvoorbeeld 10 producten zien, terwijl er in die categorie meer dan 100 zijn. Hoewel bij elke pagina de URL een toevoeging krijgt, blijft de content gelijk Een canonical url is een element in de broncode van een website. Het vertelt tegen Google onder welke url de pagina getoond moet worden in de zoekresultaten. Een canonical url is meestal de url die ook in de adresbalk zichtbaar is, maar dit hoeft niet. De achtergrond van de canonical url. Misschien ken je 'm al: de term canonical url You can use a canonical tag to point Google to the original content and make sure the first piece gets all of the credit and SEO benefits. This tag was introduced in 2009 when Google worked with Microsoft (Bing) and Yahoo to build a consensus to accept the canonical terms

Canonical Tags [2021 SEO] - Mo

Dat zijn in theorie pagina's die de canonical-tag gebruiken waarvoor die bedoeld is. Pagina's met een canonical-tag met daarin de url van de pagina zelf zijn buiten beschouwing gelaten. (1) Meer bepaald 493.279.736. Daarvan bevatten 8.985.663 een canonical-tag met een andere url dan die van de desbetreffende pagina zelf Was ist ein Canonical Tag? Der Canonical Tag wird eingesetzt, um Webseiten mit doppeltem Inhalt (Duplicate Content) richtig auszuzeichnen. Dieser wird, sobald er von Google erkannt wird, abgestraft. Das heißt, die Seite mit dem sich wiederholenden Inhalt rankt schlechter in den Suchergebnissen Canonical Tag. The Canonical tag is an HTML link tag with rel=canonical attribute that is used if you have a single page URL that has the same content as other multiple page URLs. By implementing the Canonical tag in the code, we tell the search engines that this URL is the main page and avoid indexing other duplicate page URLs Looking For Great Deals On Canonical? From Everything To The Very Thing

Wat is een canonical tag? Webvalu

 1. Canonical tags are an important part of any SEO strategy. Canonical tags convey to search engines that there is a standard resource, or more relevant page, helping to resolve issues with same or duplicate content. It's important to ensure that the canonical tag is implemented correctly to avoid confusing search engines. Reference
 2. Een canonical tag wordt gebruikt om dubbele content aan te geven bij zoekmachines. De tag verwijst naar de URL waarop de te indexeren content staat. Wanneer er aan een URL niet-uitgesloten parameters zijn toegevoegd, kan het zijn dat de URL's met parameters worden opgepakt door zoekmachinebots d.m.v. bijvoorbeeld de interne linkstructuur
 3. Een canonical URL tag is een HTML-element die je in de broncode van een webpagina plaatst. Door dit element te plaatsen, geef je bij Google en andere zoekmachines aan welke pagina geïndexeerd moet worden. Dit kan zowel de pagina zelf zijn als een andere pagina die erg op de huidige pagina lijkt of zelfs identiek is

Canonical tag: oplossing voor duplicate content Internet

Wat is een Canonical tag? Internetbureau Ma

Een canonical tag, ook wel rel canonical genoemd, is manier om zoekmachines zoals Google te vertellen dat een specifieke pagina als hoofd gezien wordt van alle andere pagina's die dezelfde inhoud bevatten. De canonical tag laat zoekmachines zien welke versie van een URL moet weergegeven in de zoekresultaten When it comes to technical SEO, many of the terms can make the task overwhelming. This is very true of today's topic, rel canonical. In this video, I'll shar.. Empty canonical tag: Canonical tag does not include a URL. Using canonical tags for mobile. If you have a mobile website on separate URLs, Google recommend that you canonicalise your mobile site to your desktop site to compliment a rel-alternate. Canonical tags for paginatio Ein Canonical (häufig auch Canonical Tag genannt) hilft Website-Betreibern dabei, Duplicate Content auf ihrer Website auszuzeichnen. So können sie für Suchmaschinen kenntlich machen, welche Inhalte für die Indexierung herangezogen werden sollen und welche nicht

What’s different in India’s top 40 law firm ranking in 7

Wat is een Canonical tag? Uitleg & werking - EdWords

 1. You don't need to add canonical tags to every page of your site, you should use only to avoid duplicate content. The example above about red shoes and when you want to write about a specific topic with a keyword that you are already ranking for. With canonical URL you'll avoid the problem about competing with yourself in the search engine
 2. Canonical tags tell search engines which version of a page is the primary or master version. For example, if a website has two or more versions of a single page, adding a canonical tag tells Google what version should be indexed and what versions are duplicates
 3. Canonical Tag. Canonical Tag is also known as canonical URL or URL canonicalization. It is incorporated in the HTML code of a webpage to show the original source of content. So, it is an HTML element that is used to prevent duplicate content issues
 4. Een Canonical tag vertelt een zoekmachine wat de primaire URL van een pagina is. Google toont graag de meest kwalitatieve resultaten aan haar gebruikers en filtert daarom alle dubbele resultaten, ook wel duplicate content genoemd. Er zijn diverse mythes rondom duplicate content. Zo ook het bestaan van een duplicate content penalty
 5. e duplicate content, not the design or the font. Similarly, excerpts posted on one site that link to a full version on another are duplicate content

Don't use multiple Canonical tags on a website . Using multiple Canonical tags is pointless. Search engines will ignore both of the tags and you will face weird SEO behavior and issues. Multiple canonical tag URLs are sometimes caused due to plugin glitches so you might have to keep an eye on that. Don't point a Canonical URL to a website. Canonical tags let you declare on each page, this page's canonical version is (insert URL here), ensuring search engines don't see different versions of this page as duplicate content. This can be a great help to your SEO efforts, since search engines often penalize duplicate content to prevent people from proliferating the same article across a bunch of different websites Canonical-tag. Om dit op te lossen kon soms quite a pickle zijn. Maar Google, Yahoo en Live Search hebben de zoek-hoofden bij elkaar gestoken om dit probleem op te lossen: de canonical-tag. Met deze tag kun je aangeven wat de door jou geprefereerde versie van een url is If you've ever had any questions about the canonical tag, well, have we got the Whiteboard Friday for you. In today's episode, Rand defines what rel=canonica.. Canonical URLs do not prevent crawl optimization issues. Canonical URLs are meant to fix duplicate content issues. A canonical URL tells search engines what pages to index, but does not tell search engines what pages to crawl. This is an important distinction to make

Google, Bing en Yahoo ondersteunen de canonical tag in je broncode. Deze toevoeging zorgt er voor dat zoekmachines begrijpen wat de hoofdpagina is Canonical publishes Ubuntu, provides commercial services and solutions for Ubuntu, and works with hardware manufacturers, software vendors and public clouds to certify Ubuntu Der Canonical Tag wurde 2009 von Google, Bing und Yahoo! eingeführt, damit Seitenbetreiber und SEOs Duplicate Content besser handhaben können. Die Idee hinter dem Canonical Tag ist einfach: Du hast mehrere Versionen des gleichen Contents und wählst mit dem Canonical Tag eine Version davon aus

Tekken 7 - Wikipedia

Canonical tag voor SEO (Rel=canonical

Canonical tag é uma marcação inserida no código-fonte de páginas da web, indicando que elas são um conteúdo original. Os mecanismos de busca fazem a leitura dessa tag, que funciona como um alerta de que aquela é a página à qual o usuário deve ser redirecionado ao realizarem uma pesquisa Well i hope i answered almost all the queries related to what is canonical tag and why this is important and how to add canonical tag to website. My View on Canonical Tag use You won't believe but yes many businesses are using the same quality content on different websites,but using the canonical tag to redirect SEO ranking to the original Self-referential canonical tags are canonicals that point to themselves. In theory, self-referential canonical tags would be better to use as the other pages in the paginated set can contain valuable internal links, keywords, and content which would make a difference when they are properly indexed and processed When Should I Use a Canonical vs. a 301 Redirect? Not sure when to use a 301 redirect vs. a canonical tag? Discover what they are and how to best use each method when managing duplicate content The page is missing a Canonical Tag. The Canonical can be set in the Meta Tags or in the Response Header. If you want this page to be indexed, let the Canonical point to this URL. This way you make a clear statement which URL is correct. I have been searching and most of the people say (if I understand), that to put a canonical is only.

Canonical tag: zo voorkom je dubbele content SEO FA

rel=canonical tag De canonical tag voorkomt dubbele conten

Einbinden des Canonical Tags. Den Canonical Link integrierst Du bei html-Dokumenten in den Head-Bereich der Seite. Um Fehler zu vermeiden, empfiehlt Google, die kanonische URL nicht als relativen, sondern als absoluten Link anzugeben. Die Originalressource verweist dabei auf sich selber, ihre Kopien und Varianten auf die kanonische URL Canonical tags specify for Search Engines what the ideal URL to index a page or resource is. Like most other HTML meta tags, the canonical tag doesn't directly affect how a user interacts with your website. It simply helps you signal to search engines what your preferred URLs are Ein Canonical Link (auch Canonical Tag, Canonical URL oder URL Canonicalization genannt) wird im Quellcode einer Webseite eingefügt, um auf die ursprüngliche Quelle des Inhalts der Seite zu verweisen. Das Markup wird verwendet, um Problemen mit Duplicate Content zu begegnen, welche vorliegen, wenn mehrere Seiten mit unterschiedlichen Urls den gleichen oder fast gleichen Inhalt aufweisen Gebruik de canonical-tag alleenwaarvoor die dient. Conclusie: als je webpagina's hebt die heel erg op elkaar lijken en je wilt Google meegeven wat de meest geschikte pagina is om op te nemen in de organische zoekresultaten, is de canonical-tag een goed idee

Canonical tag in HTML and HTTP header. This means that the URL in question has a canonical element specified both in the HTML and in the HTTP header. Why is this important? It is considered best practice to only specify canonicals using a single method on any given URL Ein Canonical Tag wird verwendet, um doppelte Inhalte (Duplicate Content) auf einer Website zu markieren, indem auf das Original verwiesen wird. Dabei geht es nicht um das Kopieren oder Klauen von Inhalten von Websites Dritter - was sowieso unterlassen werden sollte - sondern um die Verfügbarkeit von gleichen oder ähnlichen Inhalten auf der eigenen Website unter verschiedenen URLs Een canonical URL is de URL die de voorkeur geniet van een reeks pagina's met vergelijkbare inhoud. Een veel voorkomend probleem op websites is dat 2 of meerdere pagina's vrijwel identieke inhoud bevatten waardoor ze gezien worden als duplicate content

Wat is een: Canonical tag? Maxlea

De canonical tag kan hierin uitkomst bieden en zorgt ervoor dat zoekmachines weten welke variant het belangrijkste is. Er is maar één van de pagina's het belangrijkst en alle ander duplicate pagina's krijgen ook een canonical tag die verwijzen naar de belangrijkste versie Key Learnings. Technical SEO best practices indicate that each and every page of your site needs to have a canonical tag set. It should either point to itself or to a valid URL on your site. If you're on WordPress, install the Yoast SEO plugin to automatically set self-referencing canonical tags and then go to individual pages and change the canonical URL if needed De canonical tag is bovendien een zogenaamde hint en geen directive. Google heeft het recht om in het geval van duplicate content zelf te kiezen of de canonical tag wordt gevolgd of niet. In de meeste gevallen zal echter de canonical tag gevolgd worden. Geef een reactie Reactie annuleren De canonical tag, oftewel rel canonical is in te zetten voor het gebruik van canonicalisatie (canonicalization). Wat mij betreft de grootste tongbreker binnen het online marketing landschap. Zeg het maar eens tien keer snel achter elkaar ;). Het verkeerd toepassen van deze lastige term breekt helaas meer dan alleen de tong van menig website

Hence, adding self-referential canonical tags on all the pages is now considered as a best practice in SEO.. What is a cross-domain canonical tag? A canonical tag given on a page that is not on your domain, but has content similar to a page on your website, is called a cross-domain canonical tag There are many technical reasons for duplicate content. This post provides insights for when to use 301 redirects and when to use rel=canonical tags Door een canonical tag mee te geven aan een pagina, ziet Google dat die pagina bewust een soort 'kopie' is van de oorspronkelijke pagina en heeft dit geen negatieve gevolgen. Naast het gebruiken van de canonical tag is het belangrijk dat jij je pagina's voorziet van zo veel mogelijk originele content When looking at the surface of a canonical tag, its functionality seems quite similar to that of a 301 redirect. However, in terms of metrics, these two devices aren't the same. Both canonical tags and 301 redirects are used to inform search engines to categorize multiple URLs (or pages) as a single page

Video: Canonical tag gebruiken voorkomt duplicate content Karel

Actually we give Canonical tag just for search engines not for users. It also help. in Search engine Optimization of Web pages. How to Use the Canonical Tag? In canonical link we give URL of preferred Web Page or Master page .This tag is present in HTML header portion where meta Title and meta Description tags are present. For Canonical Tag. Find out what a canonical URL is and explore all situations when it is important to use rel=canonical. Check how the tag looks like on an existing page That's where canonical tags come in. These are simple code snippets that tell search engines which version of a page or URL they should consider as being the 'canonical' (or main) option. With canonical tags, you can avoid penalties for duplicate content. Plus, they save you from having to implement complex redirects De canonical tag is een krachtig middel om SEO-waarde te sturen en te behouden. Het gebruik ervan wordt steeds gangbaarder. Helemaal nu het automatisch toekennen van canonical tags mogelijk is, en het feit dat editors in de meeste CMS'en inmiddels ook makkelijk zelf een canonical tag kunnen aanmaken

Add a self-referencing canonical tag on the canonical page, referencing itself as the canonical page. This may seem a bit like overkill, but Google actually recommends this practice. It's also particularly important for Sitecore websites, as this is your opportunity to normalize other versions of the URL (e.g. multi-language or capitalized) to the canonical, lowercase version Using the canonical tag alone does not prevent indexing. At least not in all cases. For example, if a page have PR5 which has a canonical link pointing to an identical page which has PR 1, Google can ignore the canonical tag and index the page with PR 5. So to avoid any misconceptions, the canonical tag is not a 301 redirect A canonical tag (aka rel canonical) is a way of telling search engines that a specific URL represents the master copy of a page. Choose whether to run hreflang tags, canonical tags or both; Supports both without friendly and friendly URL Google, Yahoo & Microsoft Unite On Canonical Tag To Reduce Duplicate Content Clutter The web is full of duplicate content. Search engines try to index and display the original or. Een canonical tag is een HTML-code dat de hoofdversie definieert voor dubbele of soortgelijke pagina's. Als u dezelfde of vergelijkbare inhoud beschikbaar heeft kunt u canonieke tags gebruiken om te specificeren welke versie de hoofdversie is en dus geïndexeerd moet worden

A canonical tag is an excellent way of telling the search engines that the given webpage is a duplicate of this page. And all the link equity received by the copy must be redirected to the linked authentic page. However, there are certain mistakes that webmasters unintentionally commit when applying a canonical tag Tags vs. Redirects: Canonical tags and 301 redirects have similar uses, but using one instead of the other in certain cases can pose a problem. Canonical tags should be used to deal with duplicate content, whereas a 301 redirect is best suited for when the architecture of your site has changed, say, moving content from one page of your site to another Anyone who isn't using these tags is missing out on a significant portion of SEO opportunity. The HTML tags you need to pay attention to are the title tag, meta description, header tags, image alt tags, nofollow links, anchor text, and canonical tags. And don't hesitate to download a piece of software to help you add those tags properly Canonical tags are often used as fixes for issues that should be resolved in a more systematic way, producing lots of duplicate content isn't great and should only be done in a few limited scenarios. Therefore canonical tags often shouldn't be the only way of resolving a problem Deze tag wordt voornamelijk gebruikt bij websites waar paginatie en filteropties voorkomen. Meer SEO kennis blogs Top 13 digitale marketing podcasts in de Benelux van 202

Consolidate Duplicate URLs with Canonicals Google Search

Een vraag betreft de canonical tag. Voor elke pagina heb ik een canonical tag welke prima werkt en Google snel kan verwerken. Maar nu heb ik wat advies nodig met als voorbeeld deze lin Let's see how the 'next/prev' tags differ from the 'canonical' tag using the following example: For instance, say you have a website category with 100 posts and you display 20 posts per page. This means that the category archive will have four different URLs While the canonical tag is a relatively simple piece of code to add, it's absolutely vital to follow best practices when using it. Since canonicals tell Google to essentially ignore the page it's on and move on to canonical URL, you can easily screw up your sites SEO Your canonical tag will let a search engine know what the URL of record should be. That will then be the URL that (hopefully) surfaces in search results if you happen to match. Adding a canonical tag in Django. I thought this was going to be relatively straightforward, but it wasn't super clear what would solve my issue

Giving search engines the right instructions will improve link and ranking signals for your content available through multiple URLs or via syndication, Google says. Today we're excited to facilitate the checking part of this routine for you — the Site Audit tool now allows you to check if you've implemented canonical tags correctly on your website in a flash 9 HTML Tags (& 11 Attributes) You Must Know for SEO. HTML is the foundation of a webpage. Discover the key HTML tags and attributes that are crucial to good SEO Canonical tags are also helpful as protection against scrapers and making sure your content gets credit for syndication. If your site content is copied and published somewhere else (this can happen maliciously) your canonical tag will help ensure that you still get credit for the original source in the eyes of search engines (unless the scraper strips the html tag or alters it) Definition: A canonical URL, sometimes referred to as a canonical tag, is an HTML attribute that tells search engines where to assign the search value, or link juice, for pages with duplicate or very similar content. Online stores often use canonical tags for product pages, which is crucial for retaining full search value. Why Google created canonical tags Canonical Pagination Custom Canonical automatically appends pagination query strings to the end of the custom canonical URL on paginated results. Custom Canonical Tags You have the power to set the canonical tag to whatever you desire. This includes a different page on your site or an external site. Item Based Canonicals All canonical tags are.

Canonical URLs: A Beginner's Guide to Canonical Tags in 202

Understand How Meta Tags Affect Search Engine Crawlers. We all talk about on-page and off-page SEO and how useful it is for boosting the ranking potential of your site. But today, we're going to dig even deeper—into the nitty-gritty technical aspects of meta tags and their impact on your SERP rankings Hi All, I am a Magento Newbie and am having difficulty figuring out exactly where I would add canonical tag to content pages in Magento 2. We are having a duplicate content issue on content pages as multiple variants of urls are created based on the user path. I am trying to figure out exactly wh.. Multipass version 1.5.0. A new Multipass release! A lot of the focus went into better LXD support, but we've also added support for macOS 11 Big Sur ().You can now also change where Multipass stores its data ().Bridged networking is just around the corner, but we did not want to delay this release further

Table-Eating Smurf | Smurfs Wiki | Fandom
 • OMP race overall.
 • DES medicijn.
 • Canon camera review.
 • Mondspieren trainen volwassenen.
 • The Magic Bus.
 • Zelf boot bouwen polyester.
 • New York Pass refund corona.
 • Free PDF Reader.
 • Hong Kong Disneyland Castle.
 • DJ Hercules software download.
 • Proefabonnement Libelle 10 euro.
 • Philadelphia rijen.
 • Master Mind Academy.
 • Hologram reclame.
 • Redactie Esquire.
 • You tube Skillet Monster.
 • Griekse salade met kippendij.
 • Minecraft map recipe.
 • Bout druk Huizen.
 • Keratin ARK.
 • Hoofdklasse teams.
 • Royal Canin Renal Kat natvoer.
 • Herziening besluit gemeente.
 • Kussens op maat goedkoop.
 • Wat is een daglichtlamp.
 • D850 Nikon manual.
 • Rivers of the world list.
 • Citroen goby.
 • Forza Motorsport 7 download.
 • Ontbijt Kapellen.
 • Bijnieren ondersteunen.
 • Trio Stout bier.
 • BWP veiling 2020.
 • Ellouisa couscous.
 • Famke Janssen 2000.
 • Bekende Buren Waylon.
 • Minecraft thumbnail maker for YouTube.
 • Selectie Servië.
 • Picture frame app.
 • Queen of Jetlags blog.
 • Phytosun pepermuntolie.