Home

Postmodernisme literatuur

Postmodernisme in de Nederlandse literatuur - Wikipedi

 1. g die zich vanaf de jaren zestig manifesteert en die zowel literatuur als lectuur omvat. Postmoderne literatuur wijkt in onder meer mensopvatting, verteltechniek en omgang met de verhaalchronologie zodanig af van eerdere literaire stro
 2. De postmoderne, of postmodernistische literatuur is de manifestatie van het postmodernisme in het literatuur.Het gaat om een intellectuele beweging die zich in de tweede helft van de twintigste eeuw vanuit de Verenigde Staten en Frankrijk in de hele westerse wereld verspreidde als een tegenbeweging tegen de literatuuropvattingen van de modernisten.. In de VS was de term al in gebruik in de.
 3. Postmodernistische literatuur zet de experimenten uit de modernistische periode voort én zet zich er tegen af. In de intellectuele variant van postmodernistische literatuur staat de problematische relatie tussen werkelijkheid en fictie centraal. Het eenheidsbeginsel (coherentie in bv. tijd, personages en intrige) wordt volledig losgelaten

Postmoderne literatuur - Wikisag

postmodernisme - de betekenis volgens Literatuur. De term postmodernisme ontstond rond 1960 in de VS als aanduiding voor de beeldende kunst van onder andere de popart (neomodernisme 1. kunst). Het woord werd echter al snel gebruikt voor allerlei kunstrichtingen en dreigde zo elke betekenis te verliezen. De term postmodernisme ontstond rond 1960 in. Postmoderne literaire teksten (van het intellectualistische type) geven blijk van een extreem besef dat de mens leeft in een talig universum. Dat is met betrekking tot het postmodernisme wel samengevat in de handzame regel: 'Alles is tekst' (naar Derrida's 'Il n'y a pas de hors-texte') Postmoderne literatuur is een vorm van literatuur die wordt gekenmerkt door afhankelijkheid van narratieve technieken zoals fragmentatie, onbetrouwbare verteller, parodie, donkere humor en paradox. Het postmodernisme kwam na de Tweede Wereldoorlog op de voorgrond en wordt vaak gezien als een reactie op of reactie op het modernisme

Postmodernisme (1960-2000) Literatuurgeschiedeni

 1. Het postmodernisme heeft de kracht om deze uniformiteit en structuur te doorbreken, alternatieven te bieden en moet daarom zeker nog niet als dood worden omschreven. Postmodernisme in literatuur. De focus van dit essay ligt op het postmodernisme in de Nederlandse literatuur, met name in de roman van Lieke Marsman
 2. Eén van de eerste broeihaarden van het eigenlijke postmodernisme ontwikkelde zich in de jaren '60 in de literatuurwetenschap van figuren als Leslie Fiedler en Susan Sontag. In 1960 publiceerde Hans Magnus Enzensberger een anthologie van internationale lyriek, waaraan hij de titel 'Museum der modernen Poesie' (Museum van de moderne poëzie) gaf
 3. literatuur moeilijk, elitair, ambigu, kortom, literair maakte.9 Vaessens geeft de inhoud van zijn boek als volgt weer: 'Dit boek gaat over schrijvers van literaire romans die reageren of anticiperen op ingrijpende veranderingen in de cultuur
 4. Bertens laat zien dat het postmodernisme in de literaire kunst gepaard gaat met een verzet tegen narrativiteit (de gedachte van het afgeronde plot wordt verworpen), terwijl het in de architectuur..

Postmodernisme is een intellectuele beweging die zich in de tweede helft van de twintigste eeuw vanuit de Verenigde Staten en Frankrijk in de hele westerse wereld verspreidde als een tegenbeweging tegen de literatuuropvattingen van de modernisten. In de VS was de term al in gebruik in de jaren zestig, naast andere zoals the new fiction en. Postmodernisme als literaire stroming zet zich af tegen het modernisme, maar is tegelijkertijd een voortzetting daarvan. Een belangrijk verschil is dat in postmodernistische teksten de modernistische kloof tussen hoge en lage cultuur wordt geproblematiseerd postmodernisme. De term postmodernisme is een overkoepelende aanduiding voor een breed scala van cultuurproducten, zoals literatuur, beeldende kunst, architectuur, muziek, dans, toneel, fotografie etc. De benaming werd in de jaren '60 van de 20 ste eeuw voor het eerst gebruikt in de Verenigde Staten voor het werk van Jack Kerouac In de periode vanaf ongeveer het begin van de jaren 70 tot heden, is de bekendste literaire stroming die van het postmodernisme geweest. Bekende, goed ontvangen schrijvers van deze periode (niet noodzakelijk postmoderne) zijn Thomas Pynchon, Tim O'Brien, Robert Stone, Don DeLillo, Paul Auster, Toni Morrison, Philip Roth, Cormac McCarthy, Raymond Carver, John Cheever, Joyce Carol Oates en Annie. Het postmodernisme kenmerkte zich juist door een verregaande twijfel aan de waarheid en de mogelijkheid van kennis en aan de zin van het bestaan. Postmodernistische literatuur wordt geschreven in een veelvoud van stijlen en vormen en gaat vaak uit van emotie. In 1985 verscheen de succesvolle roman 'Das Parfum' van Patrick Süskind

De term postmodern wordt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw voor van alles en nog wat gebruikt. De inhoud van het begrip lijkt even breed als vaag. Letterlijk betekent postmodern: na het moderne. Dat manifestaties van postmodernisme vaak een voortzetting zijn van de moderniteit, maakt een sluitende definitie extra lastig. De scheidslijn modern [ Postmodernisme werd vooral ingezet als men een gebouw met een geheel eigen, herkenbare, uitstraling wilde realiseren, zoals bij musea, winkelcentra en kantoorgebouwen. Literatuur. The Language of Postmodern Architecture Charles Jencks - Academy Editions - 1977

postmodernisme - de betekenis volgens Literatuur

Postmodernisme is de bouwstijl die een reactie is op de modernistische stromingen (het Modernisme en Internationale Stijl). De nadruk ligt niet meer op de functionele, rationele, formele verschijningsvorm. In het Postmodernisme wordt de klassieke bouwkunst herontdekt als inspi.. Literatuur. Bart Vervaeck, Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman, Brussel, 1999. William Spanos, Repetitions: The Postmodern Occasion in Literature and Culture, Londen, 1987. Zie ook. postmoderne filosofie; postmodernisme (architectuur) postmodernisme (internationale betrekkingen) Sokal-affaire, postmodernisme in de wetenschap.

Nederlandse literatuur Er wordt een onderscheid gemaakt tussen literatuur en lectuur. Deze verschillen hebben vooral te maken met de schrijfsti Het postmodernisme uit de jaren tachtig Het postmodernisme is een van de lastigere stromingen uit de kunst; wat het postmodernisme is laat zich niet makkelijk Postmodernisme in de literatuur De postmodernistische schrijver is van mening dat de subjectieve werkelijkheid niet bestaat. De roman kan wel een persoonlijke wereld oproepen, maar die wereld is op geen andere manier betrouwbaar of echt. Veelvormigheid is dus het belangrijkste kenmerk van de postmoderne literatuur Binnen het Modernisme zijn er talrijke verschillende richtingen. Drie daarvan zijn van groot belang voor zowel de literatuur als de schilderkunst: expressionisme, dadaïsme en surrealisme. Drie andere - kubisme, futurisme en constructivisme - horen in de eerste plaats bij de beeldende kunst maar hebben ook enige invloed gehad op de letterkunde

Postmoderne literatuur De postmoderne of postmodernistische literatuur is de manifestatie van het postmodernisme in de literatuur. Het gaat om een intellectuele beweging die zich in de tweede helft van de twintigste eeuw vanuit de Verenigde Staten en Frankrijk in de hele westerse wereld verspreidde als een tegenbeweging tegen de literatuuropvattingen van de modernisten... PostrnodernisIne in de literatuur Commentaar op A. Kibédi Varga Wie zou niet instemmen met de eerste woorden van het overzichtelijke betoog dat de heer Varga zojuist heeft uitgesproken? Spreken over postmodernisme betekent inderdaad dat men zich in een voorlopig oeverloze, verwarde en vooral verwarrende discussie stort

Alles is tekst: twee soorten postmodernisme

Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman - B

Verschil tussen modernisme en postmodernisme in de literatuur

Als kunstenaar zonder eigenschappen is hij pionier van het postmodernisme. Een nieuw soort pragmatisme maakte zich meester van het denken en doen. Jeff Koons wist ambitieus met alle middelen uit de wereld van commercie, publicity, promoting en marketing zijn naam en faam te bevestigen Literatuur is een massaproduct geworden. Dit is een belangrijke nuance: Adolf Knipe wil de literatuur niet vernietigen of bekritiseren met zijn machine, hij wil enkel succes. En hij kan de literatuur enkel maar mechaniseren omdat die al gemechaniseerd is: alle schrijvers respecteren dezelfde regels en normen en komen met een vergelijkbaar product Samenvatting Frans Literatuur (Middeleeuwen - Postmodernisme) Overzichtelijk schema van werken, schrijvers en bijbehorende stromingen en een samenvatting van elk hoofdstuk van de Renaissance t/m Postmodernisme Om precies te zijn, wordt postmodernisme als begin na 1968 beschouwd. Er is een sterke overtuiging dat modernisme de weg voor postmodernisme de weg gebaan heeft. Met andere woorden, het kan worden gezegd dat postmodernisme werd geactiveerd door de ontwikkelingen die in het modernisme en zijn advocaten werden gemaakt

postmodernisme. Een stroming in de beeldende kunst en literatuur van de tweede helft van de 20ste eeuw die wordt gekenmerkt door intertekstualiteit , zelfreflectie, ironie en ingenieuze woordspelletjes. Zie ook Borges, Calvino en Nabokov Postmodernisme is 'n beweging in die kunste, argitektuur en filosofie wat in die laat 20ste eeu as 'n teenreaksie op die modernisme ontstaan het. Postmodernisme behels skeptiese beskouings oor die kulturele lewe, literatuur, kuns, filosofie, geskiedenis, ekonomie, argitektuur, fiksie en literêre kritiek. Dikwels word dit met dekonstruksie en poststrukturalisme verbind omdat die gebruik van.

Maak kennis met een postmoderne roman: Het

Video: Postmodernisme - Kunstbu

Het postmodernisme in de Nederlandse literatuur is een veelzijdige literaire stroming die zich vanaf de jaren zestig manifesteert en die zowel literatuur als lectuur omvat. Postmoderne literatuur wijkt in onder meer mensopvatting, verteltechniek en chronologie zodanig af van eerdere literaire stromingen dat de traditionele analysemethodes geen houvast bieden om een postmodern werk te doorgronden PDF | On Jun 1, 2006, Roosmarie Ramakers published Postmodernisme in Nederlandse literatuurkritiek, 1950-2003 | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Het postmodernisme in de literatuur (1988) is een inleiding tot het postmodernisme in Nederland door Hans ertens en Theo DHaen. In het voorwoord verduidelijken ze dat het poststructuralistische postmodernisme sinds de jaren zeventig in de discussies rond het postmodernisme domineert en du Postmodernisme Historiek Postmodernisme (1978-2010) Met de term postmodernisme worden de stilistische ontwikkelingen bedoeld die een antwoord waren op het rationalisme van de moderne vormgeving. De eerste stap naar het postmodernisme werd gezet in de jaren '60, maar de doorbraak kwam pas begin jaren '80. Postmodernisten waren van mening dat Literatuur. Het structuralisme in enkele kantoorgebouwen - kanttekeningen bij 2 ministeries en het PEN-complex Wim J. van Heuvel - Architectuur en Bouwen - 1985-01: Structuralisme in de Nederlandse architectuur Wim J. van Heuvel - NAi Uitgevers - 1992: De kritiese jaren zeventi

WAT IS POSTMODERNISME? Trou

Engelse literatuur/Postmodernisme - Wikibook

Van romantiek tot postmodernisme ISBN: 9789046901977 - Niet alleen de literatuur heeft een geschiedenis, maar ook de bestudering ervan. Van romantiek to Bestel: Van romantiek tot postmodernisme: Opvattingen over Nederlandse literatuur Bestel Van romantiek tot postmodernisme: Opvattingen over Nederlandse literatuur met ISBN/EAN 9789046962367 snel en eenvoudig. Wij maken je studietijd zo makkelijk mogelijk, zodat jij slim kunt studeren Post-modernisme Vaag gedefinieerd trefwoord van de literatuur- en cultuurkritiek van de hedendaagse tijd. Eén van de eerste broeihaarden van het eigenlijke postmodernisme ontwikkelde zich in de jaren '60 in de literatuurwetenschap van figuren als Leslie Fiedler en Susan Sontag Koop Van romantiek tot postmodernisme: Opvattingen over Nederlandse literatuur van met ISBN 9789046962367. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.n

Tot eind 11e eeuw was Nederlandse literatuur grotendeels oraal en werd mondeling overgeleverd in liederen en gedichten. Pas vanaf de 12e en 13e eeuw is er echt sprake van een Nederlandse literatuur die in teksten werd vastgelegd in ridderverhalen, heiligenlevens en didactisch proza Wij zijn niet de eersten die de Nederlandstalige literatuur na het postmodernisme onderzoeken: onder meer Thomas Vaessens in De revanche van de roman (2009) en Merlijn Olnon & Yra van Dijk in het artikel 'Radicaal relationisme' gingen ons hierin voor

kunst in de negentiende eeuw: het Realisme

Literatuur: Postmodernisme en literatuur in de 21e eeuw

Niet alleen de literatuur heeft een geschiedenis, maar ook de bestudering ervan. Van romantiek tot postmodernisme is een literatuurgeschiedenis waarin het accent ligt op de rol van literatuuropvattingen. Het boek laat schrijvers en critici aan het woord Naamgeving. De term postmodernisme is aan de ene kant vrij slecht gekozen, aangezien het prefix 'post' wijst op een logische voortzetting van of een voortvloeiing uit het modernisme, terwijl dat helemaal het tegengestelde is. Het prefix 'anti' zou hier meer op zijn plaats zijn. Aan de andere kant kan het postmodernisme ook gezien worden als een radicale vorm van modernisme, waarbij de twijfel. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Grandes lignes littérature 4e vwo, geschreven door Berg & K.. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Frans, frans, Fatl, Literatuur, literatuur, vwo, littérature & Littérature (3) De ouderwetse voorstelling van de literatuur als een piramide, met een brede onderlaag van amusementslectuur en een kleine top van kwalitatief hoogwaardige literatuur, zou volgens Vaessens niet langer volstaan. Carel Peeters serveerde dit denkbeeld vorige week in VN af als 'wishful thinking' en de vrucht van een doorgeslagen postmodernisme

Algemeen letterkundig lexicon · dbn

Thomas Vaessens (1967) Vaessens is hoogleraar moderne literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hij baarde opzien met Het boek was beter (2006), zijn oratie over literatuur tussen autonomie en. De term postmodernisme ontstond rond 1960 in de VS als aanduiding voor de beeldende kunst van onder andere de popart (neomodernisme 1. kunst). In de literatuur betekent dit eclecticisme onder meer dat de grenzen tussen literatuur en lectuur soms vervagen,. Wat de literatuur betreft wordt postmodernisme doorgaans gedefinieerd in relatie tot het Modernisme. Chronologisch komt het inderdaad na het modernisme. Men is het er echter niet over eens of het hier om een breuk met, dan wel om een voortzetting van het modernisme gaat

Amerikaanse literatuur/Postmodernisme vanaf 1970 - Wikibook

Hans Bertens, Theo D'haen Het postmodernisme in de literatuur Inleidend overzicht van met name Amerikaanse en Nederlandse postmodernistische literatuur. Non-Ficti Bezig met 5543V3002 Literatuur: Postmodernisme (Stromingen 3) aan de Universiteit Leiden? Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit va Popliteratur en postmodernisme zijn twee literaire gebieden die zijn net als in vergelijking met vooral op school en op de universiteit. Naast hun tijd moeten ze andere belangrijke verschillen bieden. Zowel de pop literatuur en postmodernisme biedt talrijke werken

Postmodernisme - Duitsland Instituu

Geyh, Paula E. en Postmodernisme - Postmodernisme in literatuur en kunst . Science Encyclopedia, jrank.org (geraadpleegd op 8 juli 2012). Harvey, D. 1990. The Condition of Postmodernity. Oxford: Basil Blackwell. ISBN -631-16292-5 . Jameson, Fredric. 1991. Postmodernisme, oftewel de culturele logica van het laatkapitalisme Literatuur In de literatuur wordt het geliefde thema van het naturalisme (=de natuur) verdrongen en wordt de grote stad in de schrijnwerpers geplaatst. Expressionistische auteurs belichtten vele facetten van het stadsleven in hun werken, zoals de fabrieken en hun machines, het drukke verkeer, reclame, de massa enzovoort Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt Postmodernistische literatuur daagt de 'cogito' uit zoals in 'Cogito ergo sum' - de Cartesiaanse claim 'ik denk daarom dat ik ben'. 'Ik' is nergens meer een bewijs van. De literatuur is zich al lang bewust van de 'onbetrouwbare verteller', maar het postmodernisme verhoogt het niveau tot een 'onbetrouwbare auteur'. Bijvoorbeeld in de roma Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Porta

bolnouveau roman“Een kleine muziekgeschiedenis van hier en nu”, MarkCharles Jencks - Wikipedia

De patroon van het Vlaamse postmodernisme noemde ik Van Bastelaere eerder - het Vlaamse postmodernisme dat zich met de programmatische bloemlezing Twist met ons uit 1987, felle polemieken, een internationaal referentiekader en bundels waar niemand om heen kon, razendsnel een positie in het centrum wist te verwerven Post-postmodernisme is een brede set van de ontwikkelingen in de kritische theorie, filosofie, architectuur, kunst, literatuur en cultuur die voortkomen uit en reageren op het postmodernisme. Een ander soortgelijk recente term is metamodernisme Koop Van romantiek tot postmodernisme opvattingen over nederlandse literatuur (9789046901977) je van Bork, g.j. va PDF | On Jun 1, 2006, Roosmarie Ramakers published Postmodernisme in Nederlandse literatuurkritiek, 1950-2003 | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

 • Rijndal Duitsland.
 • Agnetencollege website.
 • Steigerbouw termen.
 • Weber Spirit E 320 Original GBS Zwart.
 • 100 gram vlees.
 • Hannibal Wiki.
 • Action servies startersset.
 • Zweeds klimrek tweedehands.
 • Weer Grenoble.
 • ANWB Vogelgids tweedehands.
 • Groenblijvende Geranium soorten.
 • Paulusabdij gebedstijden.
 • Waar vallen Surinaamse mannen op.
 • Lois Lane Superman serie.
 • Geinhibeerde reflexen.
 • Gecorrigeerde snelheid berekenen.
 • Watch Attack on Titan Season 1 Crunchyroll.
 • Brother printer zakelijk.
 • Trials of Apollo Box Set.
 • Leeuwenkoning liedjes.
 • Meer meest.
 • Huis aansluiten op riolering.
 • Rat tam maken.
 • Een gewond dier.
 • Wat is Cumulus.
 • Multiplex badkamer.
 • Knie massage apparaat.
 • Sew4NICU.
 • Personages Tinkerbell.
 • Liepard.
 • Hexagon surface.
 • Truma mover afstandsbediening.
 • Onbekend Italiaans eiland.
 • Batman verkleedpak 104.
 • Landbouwwerktuigen te koop.
 • Samenwerking zenuwstelsel en hormoonstelsel.
 • Afbeeldingen van Licht.
 • Gespierder worden vrouwen.
 • Weer Bretagne juli 2020.
 • Tweedehands christofle bestek.
 • Koblenz agenda 2019.